Přijímačky nanečisto
Přijímačky nanečisto
Vysoká škola ekonomická v Praze

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 500 Kč pro každý jednotlivý termín.

Zahrnuje v sobě:

  • test z matematiky,
  • test z cizího jazyka,
  • vyhodnocení obou testů,
  • zpětnou vazbu k testům.

 

Zaplacení účastnického poplatku a účast na přijímacích zkouškách nanečisto nijak neovlivňuje možnost a ani výsledek řádných přijímacích zkoušek, tj. výsledek přijímacích zkoušek nanečisto je pouze informativní pro uchazeče o studium a nezakládá nárok na řádné studium.

Po úspěšném zaregistrování obdrží uchazeč e-mailem instrukce k zaplacení poplatku a další instrukce k přijímacím zkouškám nanečisto.

V případě, že registrovaný uchazeč o přijímačky nanečisto nezaplatí účastnický poplatek, nemůže se termínu zúčastnit. Platba v hotovosti na místě není možná.

Informace k platbě:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Pracoviště VŠE v Praze: č. 1828782/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782
SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: 400016

Do poznámky, prosím, uvádějte VŽDY své příjmení (bez diakritiky) a datum termínu/termínů, na které se hlásíte.

Pozor:

Nejbližší termín pro akademický rok 2017/2018:

sobota 3. března 2018

 

Přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS):

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, na e-mail, který jste uvedli při registraci, Vám byly zaslány přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS). Vygenerované heslo si, prosím, ihned změňte (po Vašem přihlášení do systému InSIS). Změna hesla je nezbytná z bezpečnostních důvodů! Bez jeho změny se nebudete moci přihlásit do univerzitní sítě. Údaje (nové heslo a Vaše uživatelské jméno) jsou důležité i pro průběh přijímacích zkoušek nanečisto (zejména u elektronické verze).

 

Další údaje a informace k PZ nanečisto:

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, veškeré další informace k registračnímu poplatku, průběhu zkoušek, atd. jsou rozesílány dávkově na e-mail v InSIS, k němuž budete mít přístup po přihlášení do univerzitního systému (InSIS).