Přijímačky nanečisto
Přijímačky nanečisto
Vysoká škola ekonomická v Praze

Vstupní test z ČJ pro cizince nanečisto

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a Fakultě informatiky a statistiky, je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.

Úspěšné absolvování znamená, že uchazeč dosáhne minimálně 60 % bodů.
V případě neúspěšného výsledku vstupního testu z českého jazyka student nemůže skládat přijímací zkoušky na bakalářské studium.

Pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech všech fakult se vstupní test z ČJ nevyžaduje.

Podrobnosti ke skutečným testům můžete získat zde.

 

Chcete si vyzkoušet atmosféru vstupního test z ČJ pro cizince na VŠE nanečisto?

Chcete se zbavit stresu z neznáma u skutečného vstupního testu z ČJ?

Chcete si zkusit, jak byste dopadli u skutečného vstupního testu z ČJ?

Chcete získat zpětnou vazbu k testům?

Chcete poznat prostředí VŠE?

 

Pak je vstupní test z ČJ pro cizince nanečisto určen právě Vám :).

 

TERMÍNY VSTUPNÍCH TESTŮ Z ČJ NANEČISTO:

Seznam zkušebních termínů pro akademický rok 2018/2019:

6. dubna 2019

4. května 2019

1. června 2019

 

Každý z termínů začíná ve 13:00.

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK:

Cena za účast na jenom termínu je 550 Kč.

Zaplacení účastnického poplatku a účast na vstupním testu z ČJ pro cizince nanečisto nijak neovlivňuje možnost a ani výsledek řádných testů z ČJ pro cizince, tj. výsledek je pouze informativní pro uchazeče o studium.

V případě, že registrovaný uchazeč o přijímačky nanečisto nezaplatí účastnický poplatek, nemůže se termínu zúčastnit. Platba v hotovosti na místě není možná.

Platbu, prosím, realizujte až v roce 2019 a to vždy v měsíci, který předchází Vámi vybranému termínu.

Informace k platbě:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Pracoviště VŠE v Praze: č. 1828782/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782
SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: 400016

Do poznámky, prosím, uvádějte VŽDY své příjmení (bez diakritiky) a datum termínu/termínů, na které se hlásíte a poznámku: „TESTY CJ“.

 

Účast a výsledky ze vstupního testu z ČJ pro cizince nanečisto se nezapočítávají do hodnocení řádných vstupních testů z ČJ pro cizince.

 

REGISTRACE:

Odkaz na registraci.

Pozor:

Nejbližší termín pro akademický rok 2018/2019:

Sobota 2. března 2019. 

Schvalování přihlášek a platby:

Vážení uchazeči o PZ nanečisto, přihlášky jsou schvalovány dávkově (cca 1x za měsíc). Platby za PZ nanečisto, prosím, NErealizujte do obdržení informačního e-mailu.

Přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS):

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, na e-mail, který jste uvedli při registraci, Vám byly zaslány přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS). Vygenerované heslo si, prosím, ihned změňte (po Vašem přihlášení do systému InSIS). Změna hesla je nezbytná z bezpečnostních důvodů! Bez jeho změny se nebudete moci přihlásit do univerzitní sítě. Údaje (nové heslo a Vaše uživatelské jméno) jsou důležité i pro průběh přijímacích zkoušek nanečisto (zejména u elektronické verze).

 

Další údaje a informace k PZ nanečisto:

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, veškeré další informace k registračnímu poplatku, průběhu zkoušek, atd. jsou rozesílány dávkově na e-mail v InSIS, k němuž budete mít přístup po přihlášení do univerzitního systému (InSIS).

Informace k průběhu PZ nanečisto jsou rozesílány vždy v týdnu, co se konají PZ nanečisto.