Přijímačky nanečisto
Přijímačky nanečisto
Vysoká škola ekonomická v Praze

Vstupní test z ČJ pro cizince nanečisto

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a Fakultě informatiky a statistiky, je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.

Úspěšné absolvování znamená, že uchazeč dosáhne minimálně 60 % bodů.
V případě neúspěšného výsledku vstupního testu z českého jazyka student nemůže skládat přijímací zkoušky na bakalářské studium.

Pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech všech fakult se vstupní test z ČJ nevyžaduje.

Podrobnosti ke skutečným testům můžete získat zde.

 

Chcete si vyzkoušet atmosféru vstupního test z ČJ pro cizince na VŠE nanečisto?

Chcete se zbavit stresu z neznáma u skutečného vstupního testu z ČJ?

Chcete si zkusit, jak byste dopadli u skutečného vstupního testu z ČJ?

Chcete získat zpětnou vazbu k testům?

Chcete poznat prostředí VŠE?

 

Pak je vstupní test z ČJ pro cizince nanečisto určen právě Vám :).

 

TERMÍNY VSTUPNÍCH TESTŮ Z ČJ NANEČISTO:

Seznam zkušebních termínů pro akademický rok 2018/2019:

6. dubna 2019

4. května 2019

1. června 2019

 

Každý z termínů začíná ve 13:00.

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK:

Cena za účast na jenom termínu je 550 Kč.

Zaplacení účastnického poplatku a účast na vstupním testu z ČJ pro cizince nanečisto nijak neovlivňuje možnost a ani výsledek řádných testů z ČJ pro cizince, tj. výsledek je pouze informativní pro uchazeče o studium.

V případě, že registrovaný uchazeč o přijímačky nanečisto nezaplatí účastnický poplatek, nemůže se termínu zúčastnit. Platba v hotovosti na místě není možná.

Platbu, prosím, realizujte až v roce 2019 a to vždy v měsíci, který předchází Vámi vybranému termínu.

Informace k platbě:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Pracoviště VŠE v Praze: č. 1828782/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782
SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: 400016

Do poznámky, prosím, uvádějte VŽDY své příjmení (bez diakritiky) a datum termínu/termínů, na které se hlásíte a poznámku: „TESTY CJ“.

 

Účast a výsledky ze vstupního testu z ČJ pro cizince nanečisto se nezapočítávají do hodnocení řádných vstupních testů z ČJ pro cizince.

 

REGISTRACE:

Odkaz na registraci.

Pozor:

Nejbližší volný termín pro akademický rok 2018/2019:

Pro AR 2018/2019 jsou již všechny termíny beznadějně obsazené, tj. není žádný další volný termín.

Schvalování přihlášek a platby:

Vážení uchazeči o PZ nanečisto, přihlášky jsou schvalovány dávkově (cca 1x za měsíc). Platby za PZ nanečisto, prosím, NErealizujte do obdržení informačního e-mailu.

Přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS):

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, na e-mail, který jste uvedli při registraci, Vám byly zaslány přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS). Vygenerované heslo si, prosím,  změňte až druhý pracovní den po schválení přihlášky (po Vašem přihlášení do systému InSIS). Změna hesla je nezbytná z bezpečnostních důvodů! Bez jeho změny se nebudete moci přihlásit do univerzitní sítě. Údaje (nové heslo a Vaše uživatelské jméno) jsou důležité i pro průběh přijímacích zkoušek nanečisto (zejména u elektronické verze).

 

Další údaje a informace k PZ nanečisto:

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, veškeré další informace k registračnímu poplatku, průběhu zkoušek, atd. jsou rozesílány dávkově na e-mail v InSIS, k němuž budete mít přístup po přihlášení do univerzitního systému (InSIS).

Informace k průběhu PZ nanečisto jsou rozesílány vždy v týdnu, co se konají PZ nanečisto.