Přijímačky nanečisto
Přijímačky nanečisto
Vysoká škola ekonomická v Praze

O přijímacích zkouškách nanečisto

Chcete si vyzkoušet atmosféru přijímacích zkoušek na bakalářské studium VŠE v Praze?

Chcete se zbavit stresu z neznáma u skutečných přijímacích zkoušek?

Chcete si zkusit, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek?

Chcete získat zpětnou vazbu k testům?

Chcete poznat prostředí VŠE?

Chcete poznat nové přátelé, kteří také chtějí studovat na VŠE různé obory?

 

Pak právě pro Vás jsou přijímací zkoušky nanečisto :)

 

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o bakalářské studium na VŠE (bez ohledu na obor) vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Na každém z termínů proběhne test z matematiky, test z cizího jazyka se stejnou časovou dotací a ve stejných podmínkách, jako budou následně probíhat skutečné přijímací zkoušky na VŠE. Po testech se účastníci přijímacích zkoušek nanečisto dozví výsledky testů, které budou vyhodnoceny stejně jako u skutečných přijímacích zkoušek.

 

Účast a výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto se nezapočítávají do výsledného hodnocení řádných přijímacích zkoušek, kromě uvedených výjimek:

FIS: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří splňují níže uvedenou podmínku a zároveň podají elektronickou přihlášku ke studiu na Fakultě informatiky a statistiky: Uchazeč, který získal v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o studium v roce 2019 alespoň 70 % z každé části testu, musí sdělit studijnímu oddělení Fakulty informatiky a statistiky, že se jich zúčastnil. POZOR: netýká se oboru Multimédia v ekonomické praxi!

V případě FPH existuje možnost odpustit přijímací zkoušku uchazečům o studium na FPH, pokud u přijímaček nanečisto splní podmínky, které jsou dané vyhláškou děkana o přijímacím řízení. Toto opatření se týká i přijímacích zkoušek na obor Arts Management.

FMV:  Výsledky přijímací zkoušky mohou být nahrazeny výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto pořádaných Vysokou školou ekonomickou v Praze (https://nanecisto.vse.cz/), a to v případě, že uchazeč získal u jednoho z pokusů alespoň 70 % bodů ze všech testů, bude uchazeč přijat bez přijímacího řízení. V případě, že uchazeč skládal u přijímacích zkoušek nanečisto zkoušku jen z jednoho cizího jazyka, a dosáhl alespoň 70 % z obou testů, použijí se výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto k vyhodnocení testu z matematiky a tohoto cizího jazyka. Přijímací zkoušku z druhého cizího jazyka složí uchazeč v řádném termínu přijímacích zkoušek.

 

Případné dotazy, prosím, směřujte následovně:

  • Konkrétní dotazy k možnosti využití výše uvedených výjimek, prosím, směřujte přímo na konkrétní fakulty.
  • Dotazy k průběhu PZ nanečisto zodpovíme na našem kontaktním e-mailu.
  • Problémy s přihlašovacími údaji směřujte, prosím, na centrum informatiky.

 

 

 

Pozor:

Nejbližší volný termín pro akademický rok 2018/2019:

Pro AR 2018/2019 jsou již všechny termíny beznadějně obsazené, tj. není žádný další volný termín.

Schvalování přihlášek a platby:

Vážení uchazeči o PZ nanečisto, přihlášky jsou schvalovány dávkově (cca 1x za měsíc). Platby za PZ nanečisto, prosím, NErealizujte do obdržení informačního e-mailu.

Přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS):

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, na e-mail, který jste uvedli při registraci, Vám byly zaslány přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS). Vygenerované heslo si, prosím,  změňte až druhý pracovní den po schválení přihlášky (po Vašem přihlášení do systému InSIS). Změna hesla je nezbytná z bezpečnostních důvodů! Bez jeho změny se nebudete moci přihlásit do univerzitní sítě. Údaje (nové heslo a Vaše uživatelské jméno) jsou důležité i pro průběh přijímacích zkoušek nanečisto (zejména u elektronické verze).

 

Další údaje a informace k PZ nanečisto:

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, veškeré další informace k registračnímu poplatku, průběhu zkoušek, atd. jsou rozesílány dávkově na e-mail v InSIS, k němuž budete mít přístup po přihlášení do univerzitního systému (InSIS).

Informace k průběhu PZ nanečisto jsou rozesílány vždy v týdnu, co se konají PZ nanečisto.