Přijímačky nanečisto
Přijímačky nanečisto
Vysoká škola ekonomická v Praze

O přijímacích zkouškách nanečisto

Chcete si vyzkoušet atmosféru přijímacích zkoušek na bakalářské studium VŠE v Praze?

Chcete se zbavit stresu z neznáma u skutečných přijímacích zkoušek?

Chcete si zkusit, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek?

Chcete získat zpětnou vazbu k testům?

Chcete poznat prostředí VŠE?

Chcete poznat nové přátelé, kteří také chtějí studovat na VŠE různé obory?

 

Pak právě pro Vás jsou přijímací zkoušky nanečisto :)

 

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o bakalářské studium na VŠE (bez ohledu na obor) vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Na každém z termínů proběhne test z matematiky, test z cizího jazyka se stejnou časovou dotací a ve stejných podmínkách, jako budou následně probíhat skutečné přijímací zkoušky na VŠE. Po testech se účastníci přijímacích zkoušek nanečisto dozví výsledky testů, které budou vyhodnoceny stejně jako u skutečných přijímacích zkoušek.

 

Účast a výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto se nezapočítávají do výsledného hodnocení řádných přijímacích zkoušek, kromě uvedených výjimek:

FIS: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří splňují níže uvedenou podmínku a zároveň podají elektronickou přihlášku ke studiu na Fakultě informatiky a statistiky: Uchazeč, který získal v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o studium v roce 2019 alespoň 70 % z každé části testu, musí sdělit studijnímu oddělení Fakulty informatiky a statistiky, že se jich zúčastnil. POZOR: netýká se oboru Multimédia v ekonomické praxi!

V případě FPH existuje možnost odpustit přijímací zkoušku uchazečům o studium na FPH, pokud u přijímaček nanečisto splní podmínky, které jsou dané vyhláškou děkana o přijímacím řízení. Toto opatření se týká i přijímacích zkoušek na obor Arts Management.

FMV:  Výsledky přijímací zkoušky mohou být nahrazeny výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto pořádaných Vysokou školou ekonomickou v Praze (https://nanecisto.vse.cz/), a to v případě, že uchazeč získal u jednoho z pokusů alespoň 70 % bodů ze všech testů, bude uchazeč přijat bez přijímacího řízení. V případě, že uchazeč skládal u přijímacích zkoušek nanečisto zkoušku jen z jednoho cizího jazyka, a dosáhl alespoň 70 % z obou testů, použijí se výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto k vyhodnocení testu z matematiky a tohoto cizího jazyka. Přijímací zkoušku z druhého cizího jazyka složí uchazeč v řádném termínu přijímacích zkoušek.

 

 

 

Pozor:

Nejbližší termín pro akademický rok 2018/2019:

Sobota 2. března 2019. 

Schvalování přihlášek a platby:

Vážení uchazeči o PZ nanečisto, přihlášky jsou schvalovány dávkově (cca 1x za měsíc). Platby za PZ nanečisto, prosím, NErealizujte do obdržení informačního e-mailu.

Přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS):

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, na e-mail, který jste uvedli při registraci, Vám byly zaslány přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS). Vygenerované heslo si, prosím, ihned změňte (po Vašem přihlášení do systému InSIS). Změna hesla je nezbytná z bezpečnostních důvodů! Bez jeho změny se nebudete moci přihlásit do univerzitní sítě. Údaje (nové heslo a Vaše uživatelské jméno) jsou důležité i pro průběh přijímacích zkoušek nanečisto (zejména u elektronické verze).

 

Další údaje a informace k PZ nanečisto:

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, veškeré další informace k registračnímu poplatku, průběhu zkoušek, atd. jsou rozesílány dávkově na e-mail v InSIS, k němuž budete mít přístup po přihlášení do univerzitního systému (InSIS).

Informace k průběhu PZ nanečisto jsou rozesílány vždy v týdnu, co se konají PZ nanečisto.