O Přijímačkách nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o bakalářské studium na VŠE vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu (výsledky) k testům. Na každém z termínů proběhne test z matematiky, test z cizího jazyka (pouze test z AJ, kromě PZ nanečisto pro FMV), jako budou následně probíhat skutečné přijímací zkoušky na VŠE. Po testech se účastníci přijímacích zkoušek nanečisto dozví výsledky testů, které budou vyhodnoceny stejně jako u skutečných přijímacích zkoušek. Uchazeči o obor Arts Management budou mít možnost vyzkoušet si speciální typ testu, jako je u skutečných přijímacích zkoušek (test z „umění“ a logiky).

Započítává se někde výsledek?

Účast a výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto se nezapočítávají do výsledného hodnocení řádných přijímacích zkoušek. V určitých případech (viz dílčí vyhlášení přijímacích řízení jednotlivých fakult) lze na FFÚ, FMV, FPH, či FM u vybraných oborů na základě výsledků u PZ nanečisto požádat o odpuštění skutečné přijímací zkoušky. Zájemce o tuto problematiku odkážeme přímo na jednotlivá konkrétní vyhlášení jednotlivých fakult, kde se dozví jednotlivé podmínky i konkrétní bodové požadavky.

Specifika některých oborů

  • Pro uchazeče o kombinovanou formu studia „Manažer obchodu“ jsou naplánovány termíny v době všech termínů.

Komunikace

Veškerá komunikace, která probíhá ohledně PZ nanečisto, je realizována v souladu s GDPR a výlučně s jednotlivými uchazeči. Pokud je někdo pověřen (např. na základě plné moci) k vyřizování úkonů týkajících se PZ nanečisto, prosím, o zaslání této informace na náš e-mail. V opačném případě nejsme oprávněni poskytovat jakékoliv informace třetím osobám.