Přijímačky nanečisto
Přijímačky nanečisto
Vysoká škola ekonomická v Praze

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 500 Kč pro každý jednotlivý termín.

Zahrnuje v sobě:

  • test z matematiky,
  • test z cizího jazyka,
  • vyhodnocení obou testů,
  • zpětnou vazbu k testům.

V případě PZ nanečisto pro obor Arts Management jsou využívány testy z logického uvažování a umění.

Zaplacení účastnického poplatku a účast na přijímacích zkouškách nanečisto nijak neovlivňuje možnost a ani výsledek řádných přijímacích zkoušek, tj. výsledek přijímacích zkoušek nanečisto je pouze informativní pro uchazeče o studium a nezakládá nárok na řádné studium, kromě výjimek uvedených v části „O přijímacích zkouškách nanečisto“.

Po úspěšném zaregistrování obdrží uchazeč dávkově e-mailem instrukce k zaplacení poplatku a další instrukce k přijímacím zkouškám nanečisto.

V případě, že registrovaný uchazeč o přijímačky nanečisto nezaplatí účastnický poplatek, nemůže se termínu zúčastnit. Platba v hotovosti na místě není možná.

Platbu, prosím, realizujte až v roce 2019 a to vždy v měsíci, který předchází Vámi vybranému termínu PZ nanečisto.

Informace k platbě:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Pracoviště VŠE v Praze: č. 1828782/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782
SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: 400016

Do poznámky, prosím, uvádějte VŽDY své příjmení (bez diakritiky) a datum termínu/termínů, na které se hlásíte.

Pozor:

Nejbližší volný termín pro akademický rok 2018/2019:

Pro AR 2018/2019 jsou již všechny termíny beznadějně obsazené, tj. není žádný další volný termín.

Schvalování přihlášek a platby:

Vážení uchazeči o PZ nanečisto, přihlášky jsou schvalovány dávkově (cca 1x za měsíc). Platby za PZ nanečisto, prosím, NErealizujte do obdržení informačního e-mailu.

Přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS):

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, na e-mail, který jste uvedli při registraci, Vám byly zaslány přístupové údaje do univerzitního systému (InSIS). Vygenerované heslo si, prosím,  změňte až druhý pracovní den po schválení přihlášky (po Vašem přihlášení do systému InSIS). Změna hesla je nezbytná z bezpečnostních důvodů! Bez jeho změny se nebudete moci přihlásit do univerzitní sítě. Údaje (nové heslo a Vaše uživatelské jméno) jsou důležité i pro průběh přijímacích zkoušek nanečisto (zejména u elektronické verze).

 

Další údaje a informace k PZ nanečisto:

Vážení zájemci o přijímací zkoušky nanečisto, veškeré další informace k registračnímu poplatku, průběhu zkoušek, atd. jsou rozesílány dávkově na e-mail v InSIS, k němuž budete mít přístup po přihlášení do univerzitního systému (InSIS).

Informace k průběhu PZ nanečisto jsou rozesílány vždy v týdnu, co se konají PZ nanečisto.