Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 1050 Kč pro každý jednotlivý termín.

Zahrnuje v sobě:

  • test z matematiky,
  • test z cizího jazyka (obvykle AJ),
  • vyhodnocení obou testů.

V případě PZ nanečisto pro obor Arts Management jsou využívány testy z logického uvažování a umění.

Zaplacení účastnického poplatku a účast na přijímacích zkouškách nanečisto nijak neovlivňuje možnost a ani výsledek řádných přijímacích zkoušek, tj. výsledek přijímacích zkoušek nanečisto je pouze informativní pro uchazeče o studium a nezakládá nárok na řádné studium, kromě výjimek uvedených v části „O přijímacích zkouškách nanečisto“. Uchazeči jsou povinni dbát pokynů dozoru, pracovat samostatně a používat pouze dovolené pomůcky. Mezi zakázané pomůcky patří zejména mobilní telefony, tzv. chytré hodinky a jiné tzv. chytré přístroje. V případě porušování pokynů dorozu, podmínek a v případě vyrušování ostatních uchazečů mohou být vyloučeni z PZ nanečisto bez možnosti vrácení účastnického poplatku. Zaplacený účastnický poplatek se v žádném případě nevrací.

Platba účastnického poplatku je realizována výhradně platební kartou při registraci ve univerzitním informačním systému InSIS. V případě, že registrovaný uchazeč o přijímačky nanečisto nezaplatí účastnický poplatek, nemůže se termínu zúčastnit. Platba v hotovosti na místě není možná.